Till huvudnavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Fortsatta krafttag mot olovlig andrahandsuthyrning

Pressmeddelande. Under 2023 kunde Sollentunahem återta drygt 100 lägenheter, av vilka majoriteten var olovligt uthyrda i andra hand. Dessa lägenheter kan istället förmedlas på ett korrekt sätt till personer i vår bostadskö. Parallellt med nolltolerans mot olovlig andrahandsuthyrning arbetar vi med vräkningsförebyggande åtgärder för att stötta behöriga hyresgäster i att kunna behålla sina hyreskontrakt. Detta bidrar till en trygg och säker boendemiljö för våra hyresgäster.

Sollentunahem följer sedan många år ett strukturerat arbetssätt för att minska olovlig andrahands-uthyrning. En del i arbetet är att lyssna in tips och information som vi får från våra hyresgäster, ofta i samband med störningsärenden, samt att bevaka andrahandsannonser på nätet. Detta tillsammans med våra kvartersvärdars och trygghetsvärdars medvetenhet om vilka signaler de ska vara uppmärksamma på, hjälper oss att identifiera misstänkta situationer. Om det visar sig att det pågår olovlig andrahands-uthyrning, avbryter vi hyreskontraktet omgående. Parallellt stöttar vi behöriga hyresgäster i att kunna behålla sina hyreskontrakt. Därför kontaktar vi hyresgäster vid försenad hyra och bjuder in familjer, i synnerhet barnfamiljer, till samtal tillsammans med socialtjänsten. Målet är att ingen hyresgäst ska behöva avhysas på grund av att hen inte sköter sin hyra på rätt sätt.

Att som hyresgäst veta vilka ens grannar är ökar känslan av trygghet i bostadsområdet, vilket är en prioriterad fråga för Sollentunahem. Därför känns det bra att vi har återtagit så många olovligt uthyrda lägenheter, och att vi samtidigt kan ta ett socialt ansvar i att behöriga hyresgäster ska kunna bo kvar i sin bostad.

- Carolina Lejon, Sollentunahems förvaltningschef

Samverkan med kommunen och andra bostadsbolag  

I arbetet mot olovlig andrahandsuthyrning samverkar Sollentunahem med Sollentuna kommun och andra bostadsbolag, både privata och allmännyttiga. De bostadsbolag som ingår i samarbetet har ett gemensamt system och arbetssätt för att komma till rätta med problemet. De olovliga andrahandskontrakten sprids ofta i annonser Blocket och i Facebookgrupper, och den som hyr olovligt betalar ofta en oskälig hyra. Lagen är tydlig: Den som hyr ut en lägenhet utan värdens godkännande och till oskäligt hög hyra riskerar fängelse i upp till två år. Att olovligen sälja eller köpa ett hyreskontrakt kan ge upp till fyra respektive två års fängelse.  

Vi är mycket måna om att motverka olaglig och oetisk uthyrningsverksamhet. Varje olovligt uthyrd lägenhet som vi kan återta är värdefull för dem som står i vår bostadskö och på ett rättvist sätt kan få en lägenhet hos Sollentunahem.

- Anna Mellström, vd för Sollentunahem