Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Markupplåtelse för offentlig plats

Om du vill ställa upp byggställningar, containrar, försäljningsstånd, arrangera en konsert, ha torgmöten och dylikt på offentlig plats måste du ha tillstånd.

 

Med offentlig plats menas alla torg, gator, vägar, parkmark och naturmark som ägs eller förvaltas av Sollentuna kommun. Du behöver tillstånd för: