Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Etapp 1 av försäljningarna

Nu påbörjas arbetet med försäljningen av hyresrätter från Sollentunahem. Svefa blir den konsult som kommer att bistå Sollentuna kommun med försäljningen. Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram försäljningsprospekt.

I mars tog Sollentuna Stadshus AB beslut om en avyttringsstrategi för de hyresrätter från Sollentunahem som ska säljas. Strategin innebär att försäljningen kommer att ske i tre etapper, den första etappen berör hyresrätter i Rotebro och kommer att ske under 2019. Inriktningen är sedan att ett bolag säljs vartannat år. Nu är det klart att Svefa blir den konsult som kommer att bistå kommunen med försäljningen i etapp ett. Efter sommaren/under hösten påbörjas arbetet med att ta fram prospekt för försäljningen.

Bakgrund
Sollentuna kommunfullmäktige tog 2016 beslut om att sälja omkring 2 000 av Sollentunahems lägenheter. I och med det frigörs resurser för att bygga 1 500 nya kommunala hyresrätter samt till investeringar i kommunala verksamhetslokaler så som förskolor, skolor och omsorgsfastigheter. I samband med en fission av AB Sollentunahem tog moderbolaget Sollentuna Stadshus AB över det formella ägandet av de fastigheter som ska säljas. Fastigheterna grupperades i tre bolag; Sollentunafastigheter 1, Sollentunafastigheter 2 och Sollentunafastigheter 3.

Ambitionen är att sälja till aktörer som har en uttalad affärsidé att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter. De ska också vara beredda att aktivt bidra till trygghets- och utvecklingsarbetet i bostadsområdena som fastigheterna finns i. Styrelserna i Sollentuna Stadshus AB och AB Sollentunahem beslutade i maj/juni  2017 vilka fastigheter som ska säljas. Läs om vilka fastigheter som ska säljas på Försäljning av bostadsfastigheter