Till huvudnavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

John Mattson ny ägare av Sollentunafastigheter 1 AB

Den 19 december 2019 undertecknades avtalet som innebär att John Mattson Fastighetsföretagen AB blir ny ägare och förvaltare av hyresrätterna i Rotebro och Rotsunda.

John Mattson äger idag strax över 2 200 hyresrätter belägna på Lidingö och har en långsiktig strategi att förvärva hyresrätter i Stockholmsregionen, i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer.

- Det är mycket glädjande att vi får in en aktör med gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning och en tydlig affärsidé om att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter. Därutöver har de stort fokus på social hållbarhet och att skapa levande och attraktiva bostadsområden i samverkan med kommun, näringsliv och andra intressenter, säger Henrik Thunes (M), ordförande i Sollentuna Stadshus AB.

John Mattson Fastighetsföretagen AB har visat ett tydligt engagemang och fokus på ett socialt och trygghetsskapande arbete, och ett samverkansavtal kring bostadssociala och trygghetsskapande frågor har tecknats. John Mattson tar även över nuvarande boinflytandeavtal.

- Fastighetsportföljen passar väl in i vår förvaltningsmodell, vi ser en långsiktig potential i beståndet och vi ser fram emot att erbjuda de boende en fortsatt god livsmiljö. Vi ser också fram emot ett gott samarbete med Sollentuna kommun, säger Siv Malmgren, vd John Mattson.

Tillträde av fastigheterna sker den 4 maj 2020.

John Mattson
Läs mer om John Mattson Fastighetsföretagen AB https://www.johnmattson.se/