Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Arbetet med försäljningen av hyresrätter i Tureberg och Häggvik påbörjas

Sollentuna kommunfullmäktige tog 2016 beslut om att sälja omkring 2 000 av Sollentunahems lägenheter. Försäljningen sker i etapper och nu påbörjas försäljningen av den andra etappen, som berör fastigheter i Tureberg och Häggvik.

I och med det frigörs resurser för kommunala investeringar, bland annat nyproduktion av kommunala hyresrätter. Försäljningen sker i tre etapper. Den första etappen som berörde hyresrätter i Rotebro och Rotsunda genomfördes 2019. Nu påbörjas arbetet med försäljningen för den andra etappen, som berör fastigheter i Tureberg och Häggvik (fastigheterna i Sollentunafastigheter 3 AB).

Tisdagen den 15 december, tog styrelsen i Sollentuna Stadshus AB beslut om prospekt för försäljningen. Prospektet innehåller en tydlig kravställning gällande såväl ekonomisk styrka som socialt ansvarstagande. Köparen ska bland annat ha en uttalad affärsidé att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter, aktivt arbeta med hållbarhet, ha en finansiell styrka och välrenommerat varumärke. Köparen ska även aktivt bedriva ett eget trygghetsarbete samt delta i trygghetsarbete med Polisen, Sollentuna kommun, andra fastighetsägare och andra organisationer som bedriver trygghetsskapande arbete inom kommunen.

Svefa är den konsult som kommer att bistå kommunen med försäljningen. Planen är att ett avtal med en budgivare kan skrivas i maj 2021 och att övertagandet sker i september 2021.

Bakgrund
Sollentuna kommunfullmäktige tog 2016 beslut om att sälja omkring 2 000 av Sollentunahems lägenheter. I och med det frigörs resurser för kommunala investeringar, bland annat nyproduktion av hyresrätter. I samband med en fission av AB Sollentunahem tog moderbolaget Sollentuna Stadshus AB över det formella ägandet av de fastigheter som ska säljas. Fastigheterna grupperades i tre bolag; Sollentunafastigheter 1 AB, Sollentunafastigheter 2 AB och Sollentunafastigheter 3 AB.

I mars 2016 tog Sollentuna Stadshus AB beslut om en avyttringsstrategi för de hyresrätter från Sollentunahem som ska säljas. Strategin innebär att försäljningen kommer att ske i tre etapper, 2019, 2021 och 2023.

Styrelserna i Sollentuna Stadshus AB och AB Sollentunahem beslutade i maj/juni 2017 vilka fastigheter som ska säljas. Läs om vilka fastigheter som ska säljas på https://www.sollentunahem.se/aktiviteter/2019/forsaljning-av-bostadsfastigheter/