Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Det här är Sollentunahem

Aktiebolaget Sollentunahem ägs helt av Sollentuna Stadshus AB, som i sin tur ägs helt av Sollentuna kommun.

Sollentunahem ska enligt bestämmelserna i kapitel 6 i årsredovisningslagen upprätta en hållbarhetsrapport. Denna hållbarhetsrapport omfattar Sollentunahem AB och Sollentunafastigheter 2.
Sollentunahem medverkar till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort. Våra lägenheter förmedlas till personer som har anmält intresse i vår bostadskö. Vi erbjuder även trygghetsboenden, seniorboenden och ungdomsboenden samt administrerar Sollentuna kommuns uthyrning av lägenheter inom äldreboenden, studentboenden, LSS-boenden (bostäder med särskild service för vuxna) och bostäder som Socialnämnden fördelar. Utöver detta hyr vi ut lokaler till företag och organisationer, samt garage- och parkeringsplatser.

Affärsidé:

Sollentunahem förvaltar, bygger och hyr ut hållbara, trygga, attraktiva och välskötta boendemiljöer för våra hyresgästers olika behov. Vi är en serviceinriktad och professionell bostadsaktör som utvecklar verksamheten med kundens bästa för ögonen.

Kunder:

Befintliga och potentiella bostads- och lokalhyresgäster.

Vision:

Vi bidrar till ett bättre samhälle och inspirerar andra genom att skapa trygga och hållbara boendemiljöer där människor trivs och vill bo.

Värdeord:

Våra värdeord, som samtliga medarbetare omfattas av, beskriver hur vi ska agera internt och externt. Värdeorden och dess innebörd är förankrade i bolaget och finns tillgängliga i vårt ledningssystem.
Våra värdeord är ”affärsmässig”, ”engagerad” och ”ansvarstagande”.