Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Goda arbetsvillkor och inkludering

Social hållbarhet

Under 2022 har Sollentunahem haft fokus på goda arbetsvillkor, närvarande ledare och engagerade medarbetare samt att bidra till inkludering i samhället.

FOKUS PÅ FÖLJANDE GLOBALA MÅL:

 

Sollentunahem utsågs till vinnare av Fastigopriset 2022 för trygga arbetsplatser. Fastigopriset är en bekräftelse på att vi har lyckats ta ett helhetsgrepp kring både trygg boendemiljö och arbetsplats.
– Ett framgångsrikt arbete med trygghetsfrågor utifrån ett boendeperspektiv i kombination med ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi skapar säkrare och tryggare arbetsplatser för våra medarbetare som arbetar i våra fastigheter, säger Sollentunahems HR-chef Karin Aita. 

juniorlaget 7_zoom.jpg
Sommarjobbare i Juniorlaget, vår satsning på att bidra till integration och arbetslivserfarenhet för ungdomar i Sollentuna.

Nära ledarskap och medarbetarengagemang

Vi har under 2022 haft ett fortsatt fokus på det som vi kallar ”det nära ledarskapet”, som vi menar är nyckeln för att utveckla Sollentunahem och nå de mål vi har satt upp. Vi har satsat på ledarskaps-utveckling och individuell coachning med inriktning på självkännedom och medvetet och ansvarstagande ledarskap. Det nära ledarskapet skapar goda förutsättningar för högt engagerade medarbetare och ger grunden för goda arbetsinsatser och en god arbetsmiljö. För att följa medarbetarnas engagemang gör vi fyra gånger per år så kallade ”temperaturmätningar”. Resultatet visar på väldigt positiva siffror, och utvecklingskurvan har pekat uppåt under året.

Integration genom arbetslivserfarenhet och läxhjälp

Genom det uppskattade sommarjobbsprojekt ”Juniorlaget” kunde Sollentunahem bidra till integration och arbetslivserfarenhet för ungdomar även under 2022. Vi anställde 16 ungdomar, som hade till uppgift att hålla rent, snyggt och tryggt kring fastigheterna. Genom att erbjuda sommarjobb hjälper vi ungdomar i Sollentuna att komma in på arbetsmarknaden, och de blir en  förebild och ett föredöme för andra barn och unga som bor i våra områden.

Vi har även haft möjlighet att erbjuda läxhjälp i samarbete med Turebergsskolan och med Sollentuna kommuns projekt i Edsbergs bibliotek. Satsningen på läxhjälp i utsatta områden är en viktig del i vårt förebyggande arbete för att öka tryggheten för dem som bor i våra områden. Vår förhoppning är att läxhjälpen ska underlätta för barnens integration i samhället, föra med sig ökad studiemotivation och bättre chanser på arbetsmarknaden samt bidra till Sollentuna kommuns mål att inte finnas med på Polisens lista över utsatta områden år 2030. Skolornas utvärdering av läxhjälpen visar att de elever som har deltagit uppvisar avsevärt förbättrade resultat inom läsförmåga. Mätningar har gjorts före insatsen, och ett år efter insatsen. 

”Ett framgångsrikt arbete med trygghetsfrågor utifrån ett boendeperspektiv i kombination med ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi skapar säkrare och tryggare arbetsplatser för våra medarbetare som arbetar i våra fastigheter”

- Karin Aita, HR-chef på Sollentunahem

 

Fler kvinnor till fastighetsbranschen

Sollentunahem har en plan för aktiva åtgärder för jämställdhet och har varit drivande och delaktiga i ”Jobbspår tjejer” under 2022, som syftar till att få in fler kvinnor i fastighetsbranschen.
Tack vare detta initiativ hade vi under hösten nöjet att ta emot tre praktikanter som utbildar sig till fastighetsskötare. Hos oss fick de bygga på sin praktiska arbetslivserfarenhet genom att praktisera som kvartersvärdar.

 

Om Fastigopriset 2022

Fastigo är fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation. Fastigopriset år 2022 delades ut till ”exceptionellt goda arbetsgivare”. Sollentunahem vann priset i kategorin ”över 50 anställda”, med motiveringen: ”Sollentunahem har säkerhetstänk för personalen i sitt DNA. De har en välutarbetad information om risker och åtgärder, de jobbar med kompetensutveckling, samverkar med polis och civilsamhälle, använder tekniska hjälpmedel och strukturerade systematiska trygghetsinsatser. Allt byggt på välgrundade analyser. Sollentunahem är en mycket värdig vinnare av Fastigopriset 2022.”

41b4911f-82c0-4567-9a98-9c9fd101efc3.jpg
Stolta vinnare! Från vänster: Mostafa Alshawi, trygghets- och säkerhetsansvarig, Anna Mellström, vd och Karin Aita, HR-chef.