Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

VD har ordet

Det här är Sollentunahem

Minskad energiförbrukning och ökad trygghet

Under 2022 har Sollentunahem minskat sin energiförbrukning, projekterat för ombyggnation som alternativ till nybyggnation samt arbetat aktivt för att motverka arbetslivskriminalitet på svenska byggarbetsplatser. Vi ser även att tryggheten hos våra hyresgäster har ökat.

Vår strävan att minska bolagets klimatpåverkan har fortsatt i oförminskad takt under 2022. Detta genom hållbarhet i nybyggnation, underhåll och fastighetsskötsel. Vi har projekterat för ombyggnation som alternativ till nybyggnation, och utökat våra solcellsanläggningar. När vi har byggt nytt har vi valt en klimatsmart metod, som i våra nya hus i Edsberg dit vi har haft glädjen att välkomna de första hyresgästerna.

Utöver att vi har tillskapat nya lägenheter i Esset, beslutade den politiska majoriteten i Sollentuna kommun under året att pausa den sedan tidigare planerade försäljningen av drygt 700 lägenheter i Edsberg. Lägenheterna fortsätter nu att förvaltas av Sollentunahem, vilket ger oss förutsättningar att fortsätta bygga den trygghet som vi vill att hyresgästerna ska uppleva. 

"Våra hyresgäster upplever att deras trygghet har ökat, både i boendet och området."

Självklart har vi, liksom övriga bostadsbranschen, påverkats av de stora ekonomiska utmaningarna i form av stigande inflation, räntor och energipriser. Vi har noggrant följt denna utveckling under året, för att bibehålla en hållbar och stabil verksamhet. Samtidigt som det har varit oroligt i omvärlden, visar årets hyresgästundersökning glädjande nog att våra hyresgäster upplever att deras trygghet har ökat, både i boendet och området. Vi ser det som ett kvitto på att vårt arbete med trygghetshöjande åtgärder, som trygghetsvandringar, trygghetsvärdar och en skärpt uthyrningspolicy, ger effekt. För att även bidra till en sund byggbransch har vi under året blivit medlemmar i föreningen Rättvist Byggande, som arbetar för att motverka  arbetslivskriminalitet på svenska byggarbetsplatser. Dessutom är vi stolta vinnare av Fastigopriset 2022, för trygga arbetsplatser. ”Sollentunahem har säkerhetstänk för personalen i sitt DNA”, lyder en del av motiveringen.

Anna Mellström, VD