Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Tydligare underhållsplanering och förbättrad energioptimering

Miljö- och klimatmässig hållbarhet

Under 2022 har vi antagit en underhållsstrategi och fortsatt att förbättra underhållsplaner och energioptimering.

FOKUS PÅ FÖJANDE GLOBALA MÅL:

 

Viktiga prioriteringspunkter i den underhållsstrategi som Sollentunahem antog 2022 är att minska andelen felavhjälpande/akut underhåll genom tydligare planering. Vi fasar ut farliga ämnen från våra fastigheter och är måna om att identifiera byggmaterial som är möjligt att återanvända i våra egna fastigheter, eller som kan säljas till extern part.

Egen energi från sol och vind

Vi satsar på att hela tiden förbättra vår miljö- och energioptimering för att minska våra koldioxidutsläpp. All el som Sollentunahem köper in kommer från förnybara källor. Dessutom är vi delägare i tre vindkraftverk placerade i Dalarnas län, som beräknas generera ca 25 gigawattimmar (GWh) per år. Vi har även sex solcellsanläggningar i Tureberg och Edsberg med totalt 209 kilowattpeak installerad effekt (kWp, dvs toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden).

Bygglov185 (1).jpg
Solceller på taket vid Topplocket i Tureberg.