Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Sunda byggarbetsplatser och varierande bostadsområden

Social hållbarhet

Sollentunahem arbetar aktivt för att motverka arbetslivskriminalitet på svenska byggarbetsplatser och strävar efter en positiv utveckling av Sollentunas bostadsområden.

FOKUS PÅ FÖLJANDE GLOBALA MÅL:


Sollentunahem ska vara
delaktiga i det strukturerade arbetet mot kriminell verksamhet på svenska byggarbetsplatser och bidra till en sund byggbransch. Därför blev vi i början av 2022 medlemmar i föreningen Rättvist byggande, som arbetar för att motverka arbetslivskriminalitet. Det  handlar bland annat om att upptäcka svart arbetskraft, ogiltiga ID-handlingar och oanmälda underentreprenörer.
– En sund arbetsmiljö med goda arbetsvillkor för medarbetare, entreprenörer och leverantörer är en avgörande fråga för oss, och för byggbranschen som helhet, säger Per Wistedt, Sollentunahems fastighetsutvecklingschef.

Under våren blev Sollentunahems vd Anna Mellström även invald i styrelsen för Rättvist byggande.
– Jag är stolt över att vara delaktig i arbetet med att motverka arbetslivskriminalitet i branschen. Detta arbete är viktigt även för medlemsföretagens hyresgäster, som ska kunna lita på att den lägenhet de bor i är byggd på ett etiskt korrekt sätt, säger Anna Mellström.  

”En sund arbetsmiljö med goda arbetsvillkor för medarbetare, entreprenörer och leverantörer är en avgörande fråga för oss, och för byggbranschen som helhet.”

- Per Wistedt, fastighetsutvecklingschef


Arbetsplatskontroll i nyproduktion

Under 2022 har vi genomfört en arbetsplatskontroll, på vår byggarbetsplats i nyproduktionsprojektet Esset i Edsberg. De brister som vi har noterat är åtgärdade och berörda rutiner är uppdaterade. Arbetsplatskontroller är gynnsamma både för Sollentunahem och för branschen i sin helhet, och vi ser fram emot att fortsätta med kontroller i pågående och kommande projekt. 

Medveten utveckling av bostadsområden 

Under 2022 tog Sollentunahem fram en strategi för markanvändning och fastighetsutveckling, som ska bidra till Sollentuna kommuns mål att inte finnas med på Polisens lista över utsatta områden år 2030. Vi lägger stor vikt vid vad som är bäst användning av den mark som vi har och vad som är bra för utvecklingen av olika områden. Vi eftersträvar rätt byggnader på rätt platser, i rätt utformning och höjd. Husen ska vara anpassade till platsen, så att de tillför det offentliga rummet något av värde. 

Vi strävar efter att bidra till blandade upplåtelseformer och erbjuda hyresrätter i olika storlekar och prisklasser för alla skeden i livet – från ungdomsbostäder, till ettor, tvåor och större boenden.