Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Utfall för viktiga nyckeltal

Social hållbarhet

Redovisning av nyckeltal och dess utfall under de senaste tre åren.

Anmälningar upplevd otrygghet

Mått: antal

Utfall 2022
126 st
Utfall 2021
-*
Utfall 2020
-*

Data från larmcentral, störningsjour, Kontaktcenter. * Undersöktes inte 2020 och 2021.

Återtagna lägenheter

Mått: antal

Utfall 2022
118 st
Utfall 2021
114 st
Utfall 2020
98 st

Avser lägenheter som hyrts ut olovligt i andra hand.

Serviceindex

Mått: skala 0-100

Utfall 2022
78,8
Utfall 2021
79,2
Utfall 2020
-*

Mäts i Sollentunahems hyresgästundersökning Aktiv Bo. * Undersöktes inte 2020.

Nya lägenheter per år

Mått: antal

Utfall 2022
106 st*
Utfall 2021
7 st
Utfall 2020
76 st

* 59 nybyggda lägenheter, 47 förvärvade lägenheter.

Arbetsplatskontroller

Mått: andel i procent, 1-100 %

Utfall 2022
100%
Utfall 2021
-*
Utfall 2020
-*

Genomförda kontroller per entreprenad över 50 mkr. * Förekom inte 2020 och 2021.

Sjukfrånvaro

Mått: procent, 1-100 %

Utfall 2022
4,70%
Utfall 2021
4,70%
Utfall 2020
4,16%

Tillbud p g a arbetsmiljörisk

Mått: antal

Utfall 2022
0 st
Utfall 2021
1 st
Utfall 2020
0 st

Arbetsskador

Mått: antal

Utfall 2022
21 st*
Utfall 2021
7 st
Utfall 2020
0 st

*Det höga antalet beror på att covid fram till 31 mars 2022 skulle anmälas som arbetsskada. 16 av dessa arbetsskador är orsakade av covid.

Ledarskapsindex

Mått: skala 1-5

Utfall 2022
4,2
Utfall 2021
4,1
Utfall 2020
3,8

Mäts i Sollentunahems temperaturmätning december 2022.

Personalomsättning

Mått: procent, 1-100 %

Utfall 2022
17,1%
Utfall 2021
16,7%
Utfall 2020
9,7%

Kränkande särbehandling och trakasserier

Mått: antal fall

Utfall 2022
0 st
Utfall 2021
0 st
Utfall 2020
0 st

Mäts i Sollentunahems temperaturmätning december 2022.