Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Utfall för viktiga nyckeltal

Miljö- och klimatmässig hållbarhet

Redovisning av nyckeltal och dess utfall under de senaste tre åren. Nyckeltalen på denna sida avser endast Sollentunahem, och inkluderar inte Sollentunafastigheter 2. Detta eftersom Sollentunafastigheter 2 har varit planerat för försäljning.

Fjärrvärme och kyla

Mått: kWh/m2

Utfall 2022
84,6
Utfall 2021
102*
Utfall 2020
92,8

*Högre förbrukning jämfört med år 2020 och 2022 beror på att 2021 var ett kallare år.

Elförbrukning

Mått: kWh/m2

Utfall 2022
21,4
Utfall 2021
25,3
Utfall 2020
24,3

Klimatinitiativet, minskad energianvändning*

Mått: procent, 1―100 %

Utfall 2022
32,9%
Utfall 2021
24,8%
Utfall 2020
31,8%

Klimatiniativets mål om minskad energianvändning till år 2030 är 30 %, Sollentunahems mål är 40 %. *Avser Sollentunahems faktiska energianvändning, som omfattar uppvärmning, fastighetsel och varmvatten.

Vattenförbrukning

Mått: m3/m2

Utfall 2022
1,19
Utfall 2021
1,33
Utfall 2020
1,38

Egen produktion av el

Mått: kWh/m2

Utfall 2022
16,2*
Utfall 2021
18,8
Utfall 2020
20,4

*Lägre elproduktion jämfört med föregående år beror på att det har blåst mindre under 2022.

Klimatutsläpp

Mått: ton koldioxid

Utfall 2022
2106*
Utfall 2021
2140
Utfall 2020
1678

* Orsak till låg förändring jämfört med 2021: Alla värmepumpar som ska ersätta förbrukning av fjärrvärme är inte driftsatta (mål att driftsätta under 2023). Fjärrvärmeförbrukning är väderberoende, vilket medför varierande utfall från år till år.