Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Nybygge med solceller och ombyggnation av befintliga hus

Miljö- och klimatmässig hållbarhet

Under 2022 kunde de första hyresgästerna flytta in i nybyggda Esset i Edsberg, och vi har planerat för att bygga om tre befintliga hus för att skapa nya lägenheter.

FOKUS PÅ FÖJANDE GLOBALA MÅL:

 

Esset består av 133 lägenheter fördelat på fyra olika hus. Husen byggs till stor del enligt samma standard som Miljöbyggnad Silver, vars mål bland annat är låg energiåtgång, bra ventilation, luftkvalitet och dagsljusinsläpp samt att man undviker skadliga kemikalier. Husen i Esset har solceller på taken och avloppsvatten återvinns för att ge värme till lägenheterna. De tre första husen blev inflyttningsklara i oktober – november 2022 och det fjärde huset har inflyttning i april 2023.

Esset_Hus A_Ribbings väg 55A_tuschad.jpg
Nybyggt i kvarteret Esset, på Ribbings väg i Edsberg.

"De nybyggda husen i Esset har solceller på taken och avloppsvattnet återvinns för att ge värme till lägenheterna.”


Bygger om istället för att bygga nytt

I samband med reparations- om- och tillbyggnadsarbeten passar vi på att göra energieffektiviseringsåtgärder, välja hållbara material och bevara sådant som fortfarande har en bra livslängd. När det är möjligt väljer vi att bygga om befintliga hus, som alternativ till att bygga nytt. Under 2022 har vi projekterat för ombyggnation av det för närvarande tomställda Esplanaden i Edsberg. Där väljer vi att använda befintlig husstomme, vilket bidrar till att minska  koldioxidutsläppen. En sådan lösning medför ganska stora begränsningar i hur vi kan utforma huset, vilket vi bedömer vägs upp av miljövinsterna.
Vi har även projekterat för att bygga om två äldreboenden som länge stått tomma; fastigheterna Spaden 1 i Häggvik och Hållplatsen 8 i Helenelund som vi köpte av Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB) i slutet av 2021. Vi räknar med att det blir totalt 75-100 lägenheter i dessa två hus.

Ribbings väg 91 Esplanaden.JPG
Under 2022 har vi projekterat för ombyggnation av det för närvarande tomställda huset Esplanaden i Edsberg.