Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Hållbarhetsarbetet – med tydlig riktning framåt

Sollentunahems hållbarhetsarbete ska skapa tryggare boendemiljöer och minska vår miljö- och klimatpåverkan med bibehållen god ekonomi. Under 2021 har bolaget påbörjat ett mer medvetet och strukturerat hållbarhetsarbete.

Vi har startat ett hållbarhetsforum med representanter från olika delar av verksamheten. Syftet är att arbeta mer systematiskt och integrerat med hållbarhetsfrågor utifrån vår hållbarhetspolicy, som anger en tydlig riktning för framtiden. Policyn beskriver hur vi ska skapa trygga boendemiljöer, minska vår miljö- och klimatpåverkan och dessutom göra det på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Fokus på målen i Agenda 2030

Vi har breddat vårt ansvarstagande och gör en större ansats genom att fokusera på sju utvalda mål bland de sjutton globala målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030:

7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen

Vi har breddat vårt ansvarstagande genom att fokusera på sju av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

- Ellenor Allwin, verksamhetsutvecklingsansvarig

Standardisering underlättar för hållbarhet

Under 2021 har stort fokus lagts på att kartlägga nuläget av viktiga arbetssätt. Genom att standardisera våra arbetssätt ska vi säkerställa att hållbarhet och kvalitet blir en integrerad del i vår verksamhet.

– Vi arbetar med att få in hållbarhetsaspekten i våra processer, till exempel inom inköp och upphandling, säger Ellenor Allwin som är ansvarig för verksamhetsutveckling på Sollentunahem. Fokus ligger på att göra rätt saker på rätt sätt utifrån ett hållbarhets- och kundperspektiv.