Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Vi tar tryggheten till nästa nivå

Systematiskt arbete, lokala trygghetsvärdar och snabba åtgärder mot klotter och skadegörelse. Så ska Sollentunahem öka tryggheten i hela sitt bestånd.

Mostafa Alshawi är trygghets- och säkerhetsansvarig på Sollentunahem. Han har tidigare varit polis i Malmö och Stockholm och arbetat i säkerhetsbranschen. När han började på Sollentunahem våren 2021 var det första han gjorde att skaffa sig en bra överblick över läget.

– Vi började med att göra en riskanalys över våra områden inom Sollentuna kommun. Det gjorde vi genom att bland annat se på de senaste årens statistik över brottslighet från brottsförebyggande rådet, BRÅ. Sådana brott kan påverka våra kunder och i slutändan värdet på våra fastigheter. Utifrån riskanalysen skapade vi en målbild för vår övergripande företagsstrategi, säger Mostafa.

Broken Windows metod för trygghet

Målet är att bostadsmiljön ska vara trygg, inkluderande och tillgänglig samt främja ett aktivt liv för alla grupper av människor.

En hörnsten i trygghetsarbetet är den så kallade Broken Windows-metoden. Den innebär i korthet att sådant som klotter, krossade fönster eller trasiga glödlampor åtgärdas snabbt – helst inom 24 timmar. Teorin är att förargelseväckande beteende föder ännu mer dåligt beteende och att det gäller att förebygga oordning innan den trappas upp. Broken Windows är en beprövad metod och har tillämpats i bland annat USA sedan 1982.

Trygghetsindex – att mäta trygghet

Sollentunahem mäter trygghet via en hyresgästundersökning. Genom frågorna får vi fram ett index, där vi även kan man jämföra oss med andra fastighetsbolag. Sollentunahems mål är att trygghetsindex ska öka varje år. Det målet ska nås genom ett antal konkreta åtgärder, som att trasig belysning och klotter ska åtgärdas inom 24 timmar och att Sollentunahem ska genomföra 50 timmar trygghetsvandring med Hyresgästföreningen, Polisen och de boende. Målet för trygghetsvandringarna nåddes redan under hösten 2021. Trygghetsindex går att följa per fastighet, så Mostafa ser stora möjligheter och vill ge tydliga mål.

– Jag har skapat väldigt konkreta mål för varje områdeschef och deras kvartersvärdar att jobba för ett bättre trygghetsindex, säger Mostafa.

Trygghetsindex går att följa per fastighet, så Mostafa ser stora möjligheter och vill ge tydliga mål.

– Jag har skapat väldigt konkreta mål för varje områdeschef och deras kvartersvärdar att jobba för ett bättre trygghetsindex, säger Mostafa.

JELA_SOLLH_211029-90_trygg_HIGHRES_small.jpg

"Vårt mål är att alla bostadsområden som vi förvaltar ska upplevas som trygga och inbjuda till möten för människor i alla åldrar.”

Mostafa Alshawi, Trygghets- och säkerhetsansvarig

Sollentunahems Supertorsdagar

För att alla på Sollentunahem ska bli delaktiga i trygghetsarbetet planerar Mostafa för något han kallar för supertorsdagar.

– Inför 2022 ska medarbetare på Sollentunahem arbeta med trygghetsskapande åtgärder under en särskilt avsatt tid. Det kan handla om allt från att gå ut och plocka skräp eller ha gårdsmöte med de boende. Här kommer vi att ha flera åtgärder att bidra med, säger Mostafa.

Trygghetsvärdar stärker lokalt

För att kunna följa upp Broken Windows-konceptet och alltså åtgärda klotter och ta undan skräp så snabbt som möjligt har Sollentunahem anlitat ett antal skötsamma unga vuxna som lokalt kan både upptäcka skador och även åtgärda dem. Trygghetsvärdarna jobbar på helgerna, då Sollentunahem inte har ordinarie personal i arbete. De tar hand om fastigheterna och utemiljön. Det är Polisen som ska ta hand om eventuell brottslighet. Mostafa ser att trygghetsvärdarnas arbete är oerhört betydelsefullt.

– Vi skapar arbete i området, investerar i människor från området och får en tryggare miljö. Vi jobbar med pålitliga ungdomar som kan bygga upp sin arbetslivserfarenhet. Tre av våra trygghetsvärdar har tidigare sommarjobbat i Juniorlaget, vår satsning på sommarjobbare. Det är så vi ska driva vårt trygghetsarbete långsiktigt: Vi hittar superhjältar i vårt bestånd och lyfter fram dem på olika sätt, säger Mostafa.

"Vi skapar arbete i området, investerar i människor som bor här, och får en tryggare miljö.”

Mostafa Alshawi, Trygghets- och säkerhetsansvarig

Inga utsatta områden inom vårt bestånd 2030

Sollentuna kommun har som mål att Sollentuna inte ska ha några utsatta områden med på Polisens lista år 2030. Allmännyttan är en central aktör när det gäller att skapa trygghet i utsatta områden, vilket gör att Sollentunahem i allra högsta grad är en bidragande faktor till trygghetsskapandet i hela kommunen.


Sollentunahems trygghetsstrategi

Den trygghetsstrategi som Mostafa Alshawi tagit fram bygger på tre inriktningar och fyra arbetssätt.

– Grunden, den första inriktningen, är ett långsiktigt förebyggande arbete. Den andra inriktningen är att alla bostadsområden som vi förvaltar ska upplevas som trygga och inbjuda till möten för människor i alla åldrar. Den tredje delen är att vi ska implementera Broken Windows-metoden, säger Mostafa.

Trygghetsindex.png

 

Steg 1: Samverkan. Sollentunahem samverkar på många plan, varav ett är EST – effektiv samordning för trygghet i kommunen. Här träffar Sollentunahem varje vecka Polisen och kommunen för att gå igenom händelser och bestämma vem som ska åtgärda dem.

Steg 2: Delaktighet och förtroende. Målet är att få våra hyresgäster att vara delaktiga i vårt trygghetsarbete och på så sätt skapa förtroende.

Steg 3: Ett systematiskt och kunskapsbaserat arbete, gärna baserat på hur andra fastighets- och bostadsbolag har gjort och där de kunnat visa bra resultat.

Steg 4: Innovativt förhållningssätt. Vi ska försöka hitta annorlunda vägar för att nå våra mål, men samtidigt arbeta syste- matiskt och kunskapsbaserat.

 

BID i Tureberg - 8 fastighetsägare för ökad trygghet

2021 tog Sollentunahem över ordförandeskapet i BID – en förening som jobbar för att öka tryggheten i ett område och är en samverkan mellan fastighetsägare, föreningar, kommunen och Polisen.
– Det är hedrande att få ta över ordförandeskapet och vi ser fram emot att driva föreningen, då trygghetsfrågor ligger oss varmt om hjärtat. Att skapa trygghet för våra boende är väldigt grundläggande och viktigt för oss, säger Sollentunahems vd Anna Mellström. Fokus i BID är att informera om vårt arbete för att få fler fastighetsägare att vilja bidra i det trygghetsskapande arbetet. Vi startade i Turebergsområdet och målet är att bilda fler BID-föreningar i andra områden inom Sollentuna.

Skärmavbild 2022-01-25 kl. 12.21.59.png Skärmavbild 2022-01-25 kl. 12.22.05.png