Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet (lönsamhet över tid) är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna genomföra strategier, uppnå mål och arbeta hållbart över tid.

  • Vi strävar efter en affärsmodell som underlättar för våra kunder att agera hållbart.

  • Vi nyttjar resurserna effektivt och deras värde upprätthållas genom lång användningstid, möjlighet att reparera, återanvända och återvinna varor och material. Detta synsätt genomsyrar bolagets arbete vid såväl förvaltning, nyproduktion och renoveringar.

Dessa mål från FN:s Agenda 2030 fokuserar vi på inom ekonomisk hållbarhet:

FN_nr7.pngFN_nr11.png
 
FN_nr13.pngFN_nr15.png