Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahem har tydliga mål för klimatarbetet. Vissa mål är redan nådda, och nu sätter vi nya.

På väg mot fossilfritt Sollentunahem

För Sollentunahem är klimatfrågan mycket viktig och vi arbetar på flera plan för en bättre miljö. Vi ingår i Allmännyttans klimatinitiativ, där målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030, och att energianvändningen ska minska med 30 procent sett från år 2007. Sollentunahem nådde målet om energieffektivisering redan år 2020, med en minskad energianvändning på 30 procent. Därför har vi beslutat att höja målet för vår minskning från 30 till 40 procent.

– Målet om ett fossilfritt Sollentunahem ska uppnås genom en kombination av energieffektivisering, byte av fordon och att själva producera miljövänlig energi med solens och vindens hjälp, säger Johnny Boström som är teknisk chef på Sollentunahem.

Minskad energianvändning

Vi jobbar aktivt med att utveckla våra energioptimeringsverktyg för att minska energianvändningen. Hela 85 procent av vårt bestånd har nu inbyggda sensorer för temperaturmätning i lägenheterna. Fastigheternas uppvärmning regleras då per automatik och vi slipper onödig överskottsvärme. Samtidigt får vi en god överblick över uppvärmningen, vilket underlättar vid eventuell felsökning.

Vi har under det senaste året bytt ut fläktaggregat i sex fastigheter med befintlig värmeåtervinning i Rotsunda och Norrviken. Detta har gett en ökad värmeåtervinning på 30 – 40 procent. I Edsberg har vi bytt ut gamla fönster till nya energibesparande fönster.

Utöver dessa energibesparingsåtgärder, har vi bytt till nya snålspolande blandare i cirka 80 lägenheter i Edsberg, vilket ger en vattenbesparing på 10 – 15 procent.

Jag tror att vi redan under nästa år kommer nå vårt mål om en fossilfri bilpark 2024.

— Johnny Boström, teknisk chef Sollentunahem

Mer miljövänliga fordon

Sollentunahem har som mål att ha en fossilfri bilpark 2024.

– Av våra 25 bilar är åtta fossildrivna och de kommer att bytas ut under 2022, så jag tror att vi kommer nå målet snabbare, säger Johnny.

Sollentunahems fordonspark har 26 egna laddplatser. Vi erbjuder även ett antal laddmöjligheter för elfordon för våra hyresgäster, och har förberett för att kunna utöka laddmöjligheterna för dem under kommande år.

El från förnybara källor

– All el som Sollentunahem köper in kommer från förnybara källor. Vi är delägare i vindkraftverk och har flera solcellsanläggningar. Vår ambition är att installera solceller i all vår nyproduktion och vid större renoveringar, säger Johnny.

Sollentunahem är dessutom aktiva i miljönätverksforum inom kommunkoncernen, vilket bidrar till ökad kunskap.