Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Miljö- och klimatmässig hållbarhet

Utgångspunkten för vårt miljö- och klimatarbete är att det ska bidra till en minskad miljö- och klimatpåverkan och ökad biologisk mångfald.

  • Vi erbjuder våra hyresgäster sunda och miljöanpassade boenden och arbetsplatser med minimal påverkan på miljö, klimat och hälsa.

  • Vi verkar för att ge våra hyresgäster tillgång till effektiva mobilitetstjänster som underlättar klimatsmarta val.

  • Vi agerar för minskad negativ miljö- och klimatpåverkan vid nyproduktion, underhåll och skötsel.

  • Vi utbildar, informerar och kommunicerar för att skapa förutsättningar för medarbetare och hyresgäster att agera miljö- och klimatmässigt hållbart.

Dessa mål från FN:s Agenda 2030 fokuserar vi på inom miljö- och klimatmässig hållbarhet: